Regulamin sklepu internetowego

przez Grzegorz Sanik

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym serwisu e-DolnyŚląsk.info.
 2. Serwis e-DolnyŚląsk.info – serwis internetowy działający pod adresem www.e-dolnyslask.info.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy serwisu e-DolnyŚląsk.info działający pod adresem www.e-dolnyslask.info/sklep.
 4. Produkt – produkt oferowany w sklepie internetowym.
 5. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym.
 6. Sprzedający – podmiot realizujący sprzedaż produktów.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, w którym kupujący akceptuje ofertę sprzedaży, która zawiera w sobie w szczególności cenę, rodzaj i liczbę kupowanych produktów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem realizującym sprzedaż produktów jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, NIP: 8862847833, REGON: 021283579, e-mail: info@e-dolnyslask.info, tel. kom.: +48 696 741 590.
 2. Zakupu produktów można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w serwisie e-DolnyŚląsk.info.
 3. Wszystkie oferowane produkty w serwisie e-DolnyŚląsk.info dostępne są na podstronie www.e-dolnyslask.info/sklep.
 4. Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.
 5. Opisy i ceny produktów umieszczone w sklepie internetowym stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
 6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także akceptacja niniejszego regulaminu.
 7. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu wysyłki, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. Podanie tych danych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia i dostarczenia produktów.
 8. Opłata za produkty odbywa się w momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu płatności Paynow (mBank S.A.), do którego kupujący zostanie przekierowany w trakcie finalizacji zamówienia.
 9. Kupujący ma możliwość zapłacenia za produkty tylko poprzez metody płatności dostępne w Paynow (BLIK, szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, Google Pay).
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic i Maestro.
 11. Brak dokonania opłaty przez kupującego skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
 12. Kupujący po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
 13. Na żądanie kupującego sprzedający wystawi fakturę. Chęć otrzymania faktury kupujący powinien zgłosić w formularzu zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję i podając dane do faktury. Sprzedający jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

DOSTAWA

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego produktu odbywa się za pośrednictwem: Poczta Polska lub InPost Paczkomaty. Szczegółowe informacje na temat sposobów wysyłki wraz z kosztami wysyłki podawane są w trakcie składania zamówienia.
 3. Kupujący nie ma możliwości osobistego odbioru zakupionego produktu.
 4. Czas dostawy produktu wynosi do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez kupującego. W przypadku wystąpienia opóźnień kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
 5. W momencie przekazania zakupionego produktu do firmy wysyłkowej kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony w osobnej wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w zamówieniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy kupujący powinien powiadomić sprzedającego przesyłając formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@e-dolnyslask.info. W tym celu należy skorzystać z dołączonego FORMULARZA.
 3. Sprzedający niezwłocznie powiadomi kupującego o otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy przesyłając wiadomość zwrotną z potwierdzeniem.
 4. Kupujący ma obowiązek odesłać zwracany produkt w stanie niezmienionym na adres sprzedającego w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Kupujący odsyłany produkt powinien należycie zapakować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi kupujący.
 5. Sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu koszty zakupu produktu wraz z kosztami przesyłki. Koszty zostaną zwrócone za pomocą systemu płatności Paynow lub na wskazane przez kupującego konto bankowe.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego.
 7. Sprzedający zwróci poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania produktu z powrotem lub do momentu otrzymania od kupującego dowodu potwierdzającego odesłanie produktu.
 8. Jeżeli zwrócony produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produktu, sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzenia.

REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamacji produktów z tytułu rękojmi.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży produktów należy składać na adres e-mail: info@e-dolnyslask.info.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem podanych danych osobowych w sklepie internetowym jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, adres e-mail: info@e-dolnyslask.info.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym, a ich podanie jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przekazywane są do firmy wysyłkowej (kurierskiej) w zakresie niezbędnym do realizacji dostarczenia produktu (przesyłki).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej – RODO.
 5. Kupujący składając zamówienie poprzez przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” równoznacznie wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.
 6. Kupujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Serwis e-DolnyŚląsk.info przetwarza dane i korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności. Zgoda Dowiedz się więcej