Regulamin sklepu internetowego

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym serwisu e-DolnyŚląsk.info.
 2. Serwis e-DolnyŚląsk.info – serwis internetowy działający pod adresem www.e-dolnyslask.info.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy serwisu e-DolnyŚląsk.info działający pod adresem www.e-dolnyslask.info/sklep.
 4. Produkt – produkt oferowany w sklepie internetowym.
 5. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym.
 6. Sprzedający – podmiot realizujący sprzedaż produktów.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, w którym kupujący akceptuje ofertę sprzedaży, która zawiera w sobie w szczególności cenę, rodzaj i liczbę kupowanych produktów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem realizującym sprzedaż produktów jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, NIP: 8862847833, REGON: 021283579, e-mail: info@e-dolnyslask.info, tel. kom.: +48 696 741 590.
 2. Zakupu produktów można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w serwisie e-DolnyŚląsk.info.
 3. Wszystkie oferowane produkty w serwisie e-DolnyŚląsk.info dostępne są na podstronie www.e-dolnyslask.info/sklep.
 4. Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.
 5. Opisy i ceny produktów umieszczone w sklepie internetowym stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
 6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także akceptacja niniejszego regulaminu.
 7. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu wysyłki, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. Podanie tych danych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia i dostarczenia produktów.
 8. Opłata za produkty odbywa się w momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu płatności Paynow (mBank S.A.), do którego kupujący zostanie przekierowany w trakcie finalizacji zamówienia.
 9. Kupujący ma możliwość zapłacenia za produkty tylko poprzez metody płatności dostępne w Paynow (BLIK, szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, Google Pay).
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic i Maestro.
 11. Brak dokonania opłaty przez kupującego skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
 12. Kupujący po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
 13. Na żądanie kupującego sprzedający wystawi fakturę. Chęć otrzymania faktury kupujący powinien zgłosić w formularzu zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję i podając dane do faktury. Sprzedający jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

DOSTAWA

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego produktu odbywa się za pośrednictwem: Poczta Polska lub InPost Paczkomaty. Szczegółowe informacje na temat sposobów wysyłki wraz z kosztami wysyłki podawane są w trakcie składania zamówienia.
 3. Kupujący nie ma możliwości osobistego odbioru zakupionego produktu.
 4. Czas dostawy produktu wynosi do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez kupującego. W przypadku wystąpienia opóźnień kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
 5. W momencie przekazania zakupionego produktu do firmy wysyłkowej kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony w osobnej wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w zamówieniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy kupujący powinien powiadomić sprzedającego przesyłając formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@e-dolnyslask.info. W tym celu należy skorzystać z dołączonego FORMULARZA.
 3. Sprzedający niezwłocznie powiadomi kupującego o otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy przesyłając wiadomość zwrotną z potwierdzeniem.
 4. Kupujący ma obowiązek odesłać zwracany produkt w stanie niezmienionym na adres sprzedającego w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Kupujący odsyłany produkt powinien należycie zapakować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi kupujący.
 5. Sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu koszty zakupu produktu wraz z kosztami przesyłki. Koszty zostaną zwrócone za pomocą systemu płatności Paynow lub na wskazane przez kupującego konto bankowe.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego lub na wskazane przez kupującego konto bankowe.
 7. Sprzedający zwróci poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania produktu z powrotem lub do momentu otrzymania od kupującego dowodu potwierdzającego odesłanie produktu.
 8. Jeżeli zwrócony produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produktu, sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzenia.

REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamacji produktów z tytułu rękojmi.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży produktów należy składać na adres e-mail: info@e-dolnyslask.info.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem podanych danych osobowych w sklepie internetowym jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, adres e-mail: info@e-dolnyslask.info.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym, a ich podanie jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przekazywane są do firmy wysyłkowej (kurierskiej) w zakresie niezbędnym do realizacji dostarczenia produktu (przesyłki).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej – RODO.
 5. Kupujący składając zamówienie poprzez przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” równoznacznie wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.
 6. Kupujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Serwis e-DolnyŚląsk.info przetwarza dane i korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności. Zgoda Dowiedz się więcej